Kurs na prawo jazdy kategorii C
Data dodania: Kwiecień 30, 2018r.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na realizację Kursu na prawo jazdy kategorii C w ramach projektu „Lepsze jutro” (RPLB.07.04.02-08-0001/16) realizowanego przez Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – wybrano ofertę złożoną przez:

Ośrodek Szkolenia Kierowców Czesław Hołołub
ul. Józefa Czapskiego 26, Brzezie
66-100 Sulechów
NIP: 9271005534  REGON: 970043550

Złożona oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym, spełnia warunki zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów pozacenowych.

Aktualności
Trampolina