Zarząd ZLOP

 

Skład Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowy na dzień 31 grudnia 2019 r.:

Romuald Malinowski
prezes

zlop.prezes@gmail.com

przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Słonem, gm. Świdnica

Wojciech Brodziński

wiceprezes
przedstawiciel Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim.

wojciechbrodzinski@wp.pl

Patryk Lewicki

wiceprezes

lewicki.patryk@gmail.com

Zofia Kulikowska

członek zarządu,
przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa, gm. Zabór

zofia.kulikowska@neostrada.pl

​Rafał Adamczak

członek zarządu

adamczak.r@gmail.com

Zarząd kieruje działalnością ZLOP, a do jego zadań należy:

 

a) realizacja celów ZLOP i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie działalnością ZLOP i reprezentowanie go na zewnątrz,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem ZLOP,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku ZLOP,
f) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) powoływanie i odwoływanie komisji i zespołów problemowych oraz
określanie zakresu ich działania,
j) tworzenie jednostek organizacyjnych ZLOP, powoływanie ich kierowników oraz
zatwierdzanie regulaminów ich funkcjonowania,
k) utworzenie Biura ZLOP, ustanowienie dyrektora Biura oraz ustalenie zakresu jego
kompetencji i pełnomocnictw,
l) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
m) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych i zagranicznych organizacji oraz wybór
przedstawicieli ZLOP do tych organizacji,
n) podejmowanie uchwał niezastrzeżonych dla innych władz ZLOP.

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close