Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. obsługi administracyjno –finansowej związku.

Zakres obowiązków:

1) obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej (poczta, kurierzy), rejestracja pism;
2) wsparcie przy organizacji podróży służbowych dla pracowników, rozliczanie delegacji;
3) przygotowanie sal konferencyjnych do spotkań, obsługa gości;
4) wykonywanie bieżących czynności administracyjnych;
5) organizowanie usług i zakupów na potrzeby biura;
6) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
7) wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie rozliczeniowym;
8) koordynacja obiegu dokumentów księgowych, kadrowych i finansowych;
9) prowadzenia ksiąg inwentarzowych;
10) tworzenie raportów i zestawień wewnętrznych.

Wymagania:

1) wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane z zakresu ekonomii lub finansów);
2) praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office w szczególności programu MS Excel;
3) zdolności analityczne, umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków;
4) sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
5) gotowość do pracy z dużą ilością raportów i danych;
6) umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność;
7) odpowiedzialność i wysokie standardy etyczne;
8) umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie zawodowego;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Liczba miejsc: 1.
Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa o pracę na 0,5 etatu.
Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. obsługi administracyjno – finansowej” do dnia 23 marca 2018r., godziny 14:00 w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: zlop.biuro@gmail.com

Aktualności
Trampolina