Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych realizujący projekt „Partnerstwo dla Wolontariatu” jako  partner regionalny Programu Korpus Solidarności  zaprasza do udziału w konkursach „Wolontariusz Roku” i „Koordynator Roku”, organizowanych przez Narodowy Instytut...