Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu zawodowego Opiekun osób starszych wraz z egzaminem dla 15 uczestników projektu „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.

Link do bazy konkurencyjności

Aktualności
Trampolina