Zamówienie na  Przeprowadzenie kursu zawodowego Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych informuje o zamieszczeniu procedury zamówienia publicznego- procedury konkurencyjności na przeprowadzenie kursu zawodowego Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wraz z egzaminem kwalifikacyjnym  dla uczestników Zadania 3. Integracja Społeczna projektu „Lepsze jutro II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

  1. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
  2. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem Zamawiającego i adnotacją:
  3. Zamówienie na  Przeprowadzenie kursu zawodowego Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach projektu „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja społeczna. Nie otwierać”;
  4. Ofertę można złożyć na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 17, w terminie do dnia 15.10.2020 r.,
  5. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Zamawiającego, Biuro ZLOP czynne
    w godz. 8:00- 16:00;
  6. Złożona oferta ważna jest przez 30 dni od upływu terminu składania ofert;

Termin składania ofert do 15.10.2020 r.

Link do bazy konkurencyjności

Zapraszamy do składanie ofert.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close