Kup samochód z dofinansowaniem PFRON!

 

Kto może skorzystać?

Osoba z niepełnosprawnością, która:

nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada
orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
• posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• oświadczy, że nie sprzeda auta przez 5 lat.

 

Wysokość dofinansowania

1. dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością:

• do 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu
• nadwyżka między 150.000,00 zł – 250.000,00 zł – 50%
• nadwyżka 250.000,00 zł – 300.000,00 zł – 30%

2. dla samochodu dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:

• do 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu
• nadwyżka 130.000,00 – 200.000,00 zł – 50%
• nadwyżka 200.000,00 zł – 230.000,00 zł – 30%

 

Jak złożyć wniosek?

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej
Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

• przez teletransmisję danych;
• w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu.
Aby złożyć wniosek trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany.

 

Termin składania wniosków

1 marca – 31 marca 2023 r.
30 czerwca – 31 lipca 2023 r.
29 września – 31 października 2023 r.

 

Więcej informacji

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Informacyjno-Doradczym dla osób
z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze
(tel. 68 422 78 07, 882 789 215, e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl).

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close