Druga odsłona Forum Wolontariatu Korpusu Solidarności przed nami! W tym roku, wyjątkowo, przychodzimy do Was w formule online. Bądźcie z nami już 14 grudnia!

II Forum Wolontariatu to wyjątkowa okazja do rozmowy o aktualnym stanie i możliwych kierunkach rozwoju wolontariatu w Polsce zarówno dla wolontariuszy, jak i organizatorów wolontariatu oraz wszystkich osób, które mają lub chcą mieć wpływ na kształt wolontariatu w Polsce. Podczas wydarzenia chcemy stwarzać możliwość wymiany doświadczeń oraz poszukiwania inspiracji w realizacji działań ochotniczych dla naszych uczestników.

W tym roku głównymi tematami poruszanymi podczas Forum będą: działanie wolontariackie w czasie restrykcji związanych z pandemią COVID-19, motywacja wolontariuszy oraz ewaluacja działań. W panelach dyskusyjnych i warsztatach wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji świadczących pomoc potrzebującym, administracji publicznej i świata nauki.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close