Na prośbę organizatorów przybliżamy cele i założenia konkursu „Aktywny senior to bezpieczny senior”:

1. Konkurs przeznaczony będzie dla osób starszych należących do organizacji zrzeszających seniorów, jak również do seniorów niezrzeszonych w żadnej organizacji.
2. Celem konkursu ma być zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa seniorów oraz
uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo.
3. Temat konkursu na spot filmowy pod nazwą przygotowywanego programu „Aktywny
senior to bezpieczny senior”, ma być związany w szczególności z:

– promowaniem aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych, w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych,
– uświadamianiem seniorów w zakresie możliwości zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatruciem czadem),
– aktywizacją seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej.

4. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły osób, (dalej „Uczestnik”), dokonujące zgłoszenia
jako jeden Uczestnik (zbiorowy).
5. W ramach zespołu dopuszcza się udział osób, które nie są seniorami, w liczbie nie
przekraczającej połowy składu zespołu.
6. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
7. Podczas przygotowania spotu filmowego do konkursu, zaleca się wsparcie merytoryczne i
udział służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna) oraz innych ekspertów, w celu
podniesienia wartości profilaktyczno-edukacyjnej spotu filmowego.
8. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 spoty filmowe.
Wybrane filmy będą rozpowszechniane w celach edukacyjno – profilaktycznych i przyczynią
się do wzrostu wiedzy i podniesienia bezpieczeństwa seniorów.

Spot filmowy będzie upowszechniany, w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji Programu o tej samej nazwie oraz będzie włączony w działania „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Przesyłanie prac konkursowych zaplanowane jest do 17 września 2018 roku, a ogłoszenie zwycięzców do 28 września br. Inauguracja Programu i Kampanii ma odbyć się na początku października br. Zwycięski spot zainauguruje rozpoczęcie programu i będzie głównym bohaterem kampanii, w którą zaangażowane będą różne instytucje. Przewidziano również nagrody dla Zespołów.

Link z informacją o konkursie i regulaminem:
http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-tobezpieczny-senior.html

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close