Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na realizację Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach projektu „Lepsze jutro” (RPLB.07.04.02-08-0001/16) realizowanego przez Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – wybrano ofertę złożoną przez:

Prywatny Gabinet Lekarski
Sybilla Brzozowska-Mańkowska
ul. Ochla – Henryka Łasaka 13, 66-006 Zielona Góra
NIP: 7262376827 REGON: 340166467

Złożona oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym, spełnia warunki i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów pozacenowych.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close