NOWE TERMINY SPRAWOZDAŃ

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają sprawozdania finansowe i sprawozdania merytoryczne  ze swojej działalności za 2019 r. do 15 października 2020 r. –  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego   sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020 (Dz. U z 22 maja 2020 r. poz. 906).

Dla STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI – przypominamy ważne terminy dot. sprawozdań finansowych:

– SPORZĄDZENIE I PODPISANIE  sprawozdania finansowego – przesunięty termin dla sprawozdania za 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

– ZATWIERDZENIE sprawozdania  za 2019 r. do 30 września 2020 r.

 PRZESŁANIE sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia; po przesunięciu dla sprawozdania za 2019 r.- do 12 października 2020 r.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close