Szanowni Państwo

Organizacje Członkowskie ZLOP

 

W imieniu Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych zapraszam przedstawiciela Waszej Organizacji do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ZLOP, które odbędzie się 2 lipca 2021 r. początek o godz. 12.00 (I termin) – godz. 12.20 (II termin) w Zielonej Górze, ul. Ochla – Muzealna 5 (Muzeum Etnograficzne – zabytkowy obiekt z CHOTKOWA).

 

Proszę o zapoznanie się z poniższymi załącznikami.

 

1. Upoważnienie do udziału i głosowania w charakterze delegata.

2. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego ZLOP.

3. Projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego ZLOP.

4. Sprawozdanie merytoryczne OPP za rok 2020.

5. Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego ZLOP za 2020 r.

6. Sprawozdania finansowe ZLOP za rok 2020.

7. Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZLOP za 2020 r.

8. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych uzyskanych z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r.

9. Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania środków finansowych z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r.

10. SPRAWOZDANIE Komisji Rewizyjnej Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

11. Uchwała w sprawie absolutorium prezesowi Zarządu ZLOP Romualdowi Malinowskiemu.

12. Uchwała w sprawie absolutorium wiceprezesowi Zarządu ZLOP Wojciechowi Brodzińskiemu.

13. Uchwała w sprawie absolutorium wiceprezesowi Zarządu ZLOP Pawłowi Plewko.

14. Uchwała w sprawie absolutorium sekretarzowi Zarządu ZLOP Marcie Wojciechowskiej.

15. Uchwała w sprawie absolutorium członkowi Zarządu ZLOP Jolancie Łaguna-Woźniak.

16. Regulamin opłacania składek członkowskich.

17. Projekt Uchwały w sprawie zasad i wysokości opłacania składek członkowskich ZLOP.

18. Projekt Uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Wniosków i Uchwał.

19. Protokół Komisji wniosków i uchwał.

20. Projekt Uchwały WZ Regulamin pozyskiwania i rozliczania.

21. Kierunki działania ZLOP.

22. Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planowanych działań Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w 2021 r.

Prosimy o potwierdzenie udziału Waszego przedstawiciela na załączonym druku w terminie do 30 czerwca br. skan upoważnienia proszę przesłać na adres zlop.biuro@gmail.com  Natomiast w dniu obrad, przed Walnym Zebraniem oryginał upoważnienia przekazać do sekretariatu WZ.

 

Informacje dodatkowe:

W trakcie WZ odbędzie się:

– spotkanie z prezesem Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie p. Cezarym Miżejewskim – poinformuje o procesie Deinstytucjonalizacji  usług społecznych i dyrektor Biura WRZOS p. Kamilą Płowiec,

– zwiedzanie Muzeum Etnograficznego,

– poczęstunek przy grillu.

Uczestnikom spoza Zielonej Góry zwracamy koszty przejazdu wg. cen biletów w komunikacji publicznej.

 

Prezes ZLOP

Romuald Malinowski

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close