Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych odbędzie się 25 czerwca 2019r. w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17, początek o godz. 15.00 (I termin) godz. 15.30 (II termin).
W projekcie porządku obrad przewidujemy wybory uzupełniające do Zarządu ZLOP. W związku z powyższym Zarząd ZLOP proponuje następujący tryb wyłonienia kandydatów do Zarządu ZLOP:
1. Organizacje członkowskie ZLOP mogą zgłosić po jednym kandydacie podając następujące dane:
a) nazwa organizacji zgłaszającej kandydata,
b) imię i nazwisko kandydata, funkcja w organizacji zgłaszającej oraz nr tel. i adres poczty elektronicznej,
c) krótkie uzasadnienie kandydatury,
d) „oferta” kandydata – jakimi wyzwaniami/zagadnieniami chce się zająć w ZLOP.

2. Zgłoszenie kandydatury należy wysłać elektronicznie na adres; zlop.prezes@gmail.com
3. Kandydat do Zarządu ZLOP „musi” reprezentować daną organizację na Walnym Zebraniu ZLOP.
4. Informacje będą upowszechnione m. in. rozesłane do upoważnionych delegatów na WZ.

Uwaga:
Zgodnie z § ust. 3 członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close