PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU

 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych został wybrany na Partnera Korpusu Solidarności na województwo lubuskie.

 

Jest to program finansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Program przewidziany jest na lata 2018-2030 i składa się z sieci spotkań, szkoleń, debat, warsztatów, poradnictwa, staży, konkursów, akcji, spotkań branżowych wolontariatu itp. Wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.

Efektem wzmocnienia wolontariuszy i organizatorów wolontariatu uczestniczących w Programie, ma być objęcie realną pomocą osób i środowisk potrzebujących wsparcia. Wszystkie podejmowane działania mają na celu wzrost wrażliwości na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, wzrost gotowości do wzajemnej pomocy, a w efekcie wzrost solidarności międzyludzkiej oraz zaufania społecznego.

Taka zmiana postaw powinna skutkować promocją wolontariatu, zachęcać do wstąpienia w szeregi wolontariuszy, spowodować, że z ich pomocy będą korzystać także inne środowiska i grupy społeczne zainteresowane współpracą.

Program Korpusu Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców:

  • wolontariuszach,
  • organizatorach wolontariatu,
  • koordynatorach wolontariatu,
  • otoczeniu wolontariatu.

 

Program jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu.
Dla osób wytrwałych i konsekwentnych. Korpus  jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu długoterminowego – osób w różnym wieku, z różnych środowisk, dla których solidarność, szacunek, dobro wspólne, uczciwość to wartość nadrzędna.

Korpus proponuje ukierunkowane wsparcie dla swoich członków. Dla każdej z grup dostępna dedykowana oferta edukacyjna i narzędzia służące organizacji wolontariatu.

Uczestnicy mogą włączyć się również w wydarzenia ogólnopolskie: fora, konkursy, programy na mini granty – autorskie projekty.

 

W roku 2020 w ramach współpracy z Korpusem Solidarności przeprowadzimy wiele działań mających na celu propagowanie pięknej idei wolontariatu oraz programu Korpusu Solidarności, jak również wspierających osoby i organizację zaangażowane w działalność wolontariacką.

Planowane są między innymi:

 

– Akcja promocyjna – mająca na celu upowszechnianie wiedzy na temat wolontariatu oraz         

  Programu KS w województwie lubuskim.

Lokalne spotkania promujące Korpus Solidarności.

– Szkolenia dla wszystkich 4 grup, do których jest skierowany Program.

– Wybory wolontariusza roku – regionalne nominacje oraz koordynatora roku.

– Działania ukierunkowane na wolontariat szkolny.

– Wsparcie lokalnych inicjatyw z udziałem wolontariuszy.

– Wsparcie dla osób chętnych do pracy wolontariackiej.

 

Do kogo jest skierowany nasz projekt :

– Do wszystkich, którzy czują nadmiar energii i chcą go spożytkować w dobrym celu.

– Dla osób, które lubią wyzwania, starają się rozwijać oraz poznawać nowych ludzi.

– Organizacji oraz osób, które pracują z wolontariuszami lub chciałyby taką współpracę nawiązać.

– Każdego, kto nie ma pomysłu na siebie …może wolontariat i ludzie poznani w trakcie działalności będą tym, czego szukasz…..

 

W związku z obecną sytuacją i ograniczeniami z tym związanymi trwają pracę nad dostosowaniem projektu-naszych działań do realiów, w jakich będziemy go realizowali.

Między innymi duża część działań zostanie przeniesiona do sfery wirtualnej.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania harmonogramu naszych prac.

O wszystkich działaniach będziemy informowali na bieżąco w momencie ich podejmowania na naszej stronie internetowej oraz FB.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz organizację pozarządowe do kontaktu i współpracy.

 

KONTAKT :

Koordynator projektu Angelika Jackowska

Spotkanie możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym bądź mailowym.

 

ADRES:
ul.  Zacisze 17
65-775 Zielona Góra
tel. 533 563 877
email: zlop.wolontariat@gmail.com

 

 

 

Projekt Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności

 

Doradcze spotkanie z zainteresowanymi udziałem w konkursie ” Mini granty dla wolontariuszy na realizację ich autorskich projektów” w ramach realizowanego projektu pn. „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”

Doradcze spotkanie z zainteresowanymi udziałem w konkursie ” Mini granty dla wolontariuszy na realizację ich autorskich projektów” w ramach realizowanego projektu pn. „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”

DZIENNY DOM SENIORA+ w Świebodzinie - doradcze spotkanie z zainteresowanymi udziałem w konkursie " Mini granty dla wolontariuszy na realizację ich autorskich projektów" . Przypominamy, że wnioski na przyznanie grantu do wysokości 1000 zł można składać do Regionalnego...

„Wolontariat w pierwszych krokach – aktywność społeczna w środowisku lokalnym” – realizacja zadania w ramach projektu pn. „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”

„Wolontariat w pierwszych krokach – aktywność społeczna w środowisku lokalnym” – realizacja zadania w ramach projektu pn. „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”

Dnia 23.10. br. Stowarzyszenie Alter Ego na rzecz Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Świebodzin - organizacja członkowska Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych była gospodarzem warsztatu szkoleniowego nt. "Wolontariat w pierwszych krokach - aktywność...

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego 20 września br. o godz. 16.00 do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego 20 września br. o godz. 16.00 do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

  Wójt Izabela Mazurkiewicz oraz Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego 20 września br. o godz. 16.00 do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy do udziału w spotkaniu,...

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close