Walne zebranie

Komunikat Zarządu ZLOP

 

Zarząd  Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze informuje organizacje członkowskie ZLOP ,  że na podstawie  § 15 ust. 2 lit. g. Statutu ZLOP oraz w związku z  Uchwałą nr 31/2020 Zarządu ZLOP  z dnia 23 czerwca 2020 r. zwołuje  Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych na dzień 11 lipca (sobota). godz. 12.oo (I termin), godz. 12.30 (II termin).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno–Wyborczej.
 6. Sprawozdanie z działalności ZLOP w 2019 r.

– Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności ZLOP (organizacji pożytku publicznego) za rok 2019.

– z działalności ZLOP za okres kadencji 2015 – 2019

 1. Sprawozdanie finansowe za 2019 r(wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa, bilans, rachunek wyników i strat).
 2.  Sprawozdanie z wykorzystania „Jednego procenta”  w 2019.
 3.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4.  Dyskusja.
 5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZLOP za 2019 r.
 6. Zmiany w Statucie ZLOP.
 7. Wybory:

– Prezesa ZLOP,

– członków Zarządu,

– członków Komisji Rewizyjnej.

 1. Przerwa
 2. Sprawozdanie Komisji Skrótacyjno-Wyborczej.
 3. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Kierunki działania ZLOP na lata 2020 – 2024
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie zasad i wysokości opłacania składek członkowskich ZLOP.
 6. Wolne wnioski – sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.
 8. Wolne wnioski  – sprawy różne.
 9.  Zakończenie obrad.

Miejsce WZ: miejscowość DĄBIE, pow. krośnieński w Hali Sportowej, ul. Strażacka 4

Prosimy o potwierdzenie udziału przedstawiciela organizacji członkowskiej na załączonym druku w terminie do 7 lipca br. Skan upoważnienie przesłać na adres zlop.biuro@gmail.com. Natomiast przed Walnym Zebraniem ZLOP należy przekazać do sekretariatu WZ oryginał upoważnienia.

https://zlop.org.pl/wp-content/uploads/upoważnienie-na-WZ-1.docx

Przypomnienie: Zgodnie  z § 4 ust.9 Statutu ZLOP – członkostwo członka zwyczajnego, który nie opłacił składki członkowskiej przez okres trzech lat ulega zawieszeniu.

 

Prezes ZLOP

Romuald Malinowski

PONIŻEJ PLIKI DO POBRANIA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPRAWOZDANIE 1%
ZAPROSZENIE NA WZ
UPOWAŻNIENIE NA WZ
UCHWAŁA- spr 1%
UCHWAŁA -SKŁADKI
REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
UCHWAŁA SPRAWOZDANIE ZLOP 2019
PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
UCHWAŁA – SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZGŁOSZENIE KANDYDATA
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP 2019
UCHWAŁA ABSOLUTORIUM ZARZĄDU
UCHWAŁA ABSOLUTORIUM PREZES
UCHWAŁA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZLOP
WB
UCHWAŁA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU ZLOP PL
UCHWAŁA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU ZLOP JK
INFORMACJA Z WYBRANEJ DZIAŁALNOŚCI ZLOP W LATACH 2015-2019
UCHWAŁA LICZEBNOŚĆ ZARZĄDU
UCHWAŁA NOWELIZACJA STATUTU ZLOP 2018
WNIOSEK O ABSOLUTORIUM KOMISJI REWIZYJNEJ ZLOP
UCHWAŁA WYBÓR ZARZĄDU ZLOP

UCHWAŁA WYBÓR KOMISJI REWIZYJNEJ ZLOP
UCHWAŁA WYBÓR PREZESA ZLOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close